tuweni / org.apache.tuweni.trie / MerkleTrie / EMPTY_TRIE_ROOT_HASH

EMPTY_TRIE_ROOT_HASH

val EMPTY_TRIE_ROOT_HASH: Bytes32 (source)

The root hash of an empty tree.