tuweni / org.apache.tuweni.les / LESSubprotocol / createClient

createClient

fun createClient(service: RLPxService, subProtocolIdentifier: SubProtocolIdentifier): SubProtocolClient (source)